zajecia-dla-dziecka
Dzieci i edukacja

Jakie zajęcia dla dzieci pomagają w stymulacji rozwoju intelektualnego?

Dzieciństwo to czas wzmożonych zmian neuronalnych. Dzięki dynamicznemu rozwojowi struktur mózgowych dziecko nabywa nowe doświadczania i umiejętności oraz wiedzę o otaczającym go świecie.

Żeby ten proces przebiegał jak najefektywniej, należy go właściwie stymulować. Można to robić w zaciszu własnego domu, przy użyciu własnej wiedzy i zakupionych pomocy dydaktycznych. Dla lepszych rezultatów warto jednak skorzystać z zajęć dla dzieci, takich jak w ofercie https://www.efektywna-nauka.pl/ w Olsztynie, które prowadzone są przez wyspecjalizowanych pedagogów i trenerów.

Jakie wybrać odpowiednie zajęcia dla dzieci, by stymulować ich rozwój intelektualny?

W wybieraniu odpowiednich zajęć dla dzieci warto kierować się czynnikami takimi jak:

  • zainteresowania dziecka – zajęcia zgodne z zainteresowaniami dziecka pobudzą jego aktywność i motywację,
  • potrzeby dziecka – czyli to jaka sfera rozwoju intelektualnego dziecka potrzebuje dodatkowej stymulacji, np. nauka czytania, języka obcego, logicznego myślenia itp.,
  • prowadzący – warto poznać kwalifikacje oraz sposób prowadzenia zajęć przez trenera lub pedagoga. Osoby mieszkające w Olsztynie mogą wziąć udział w specjalnej lekcji pokazowej, będącej świetną okazją do zapoznania się z prowadzącym,
  • miejsce zajęć – w wyborze organizatora zajęć dla dzieci, ważna jest lokalizacja danej placówki, w tym odległość od domu, możliwość dojazdu transportem publicznym, parking itp.
  • godziny zajęć – nie mogą kolidować z lekcjami, ani innymi ważnymi punktami w planie dnia dziecka. Poza tym trzeba zapewnić maluchowi odpowiednią ilość czasu na sen i odpoczynek.

W wyborze zajęć dla dzieci dobrze jest też kierować się opiniami na temat danej placówki, które można uzyskać od znajomych rodziców albo np. w Internecie.

Jakie zajęcia dla dzieci wspierają ich rozwój umysłowy?

Przykładowe zajęcia wspierające rozwój intelektualny dziecka to:

  • zajęcia plastyczne, takie jak: rysowanie, malowanie na szkle, wyrabianie ceramiki itp. stymulują nie tylko wyobraźnię dziecka, ale także czynności motoryczne, koordynacją wzrokowo-ruchową oraz pobudzają kreatywność i wyzwalają z myślenia stereotypami,
  • robotyka, programowanie – wspierają logiczne myślenie, uczą podstaw programowania i pomagają nabywać wiedzę z matematyki, informatyki i fizyki,
  • nauka gry na instrumencie – rozwija pamięć, koncentrację oraz wspiera tworzenie nowych połączeń nerwowych między półkulami mózgowymi. Jest także świetnym treningiem dyscypliny i systematyczności,
  • zajęcia językowe – rozwijają werbalną pamięć słuchową, stymulują zdolności komunikacyjne i wiele umiejętności pozajęzykowych,
  • gry strategiczne, np. szachy, warcaby i różnego rodzaju gry planszowe i komputerowe wspierają myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Ponadto w niektórych miastach, np. w Olszynie, można wziąć udział w wyspecjalizowanych zajęciach, dedykowanych ściśle rozwojowi intelektualnemu dziecka. Są to np. zajęcia doskonalące zapamiętywanie, szybkie czytanie, przyswajanie słówek języka obcego, trening koncentracji itp.

Konieczność całościowego rozwoju dziecka

Dzięki udziałowi w specjalistycznych zajęciach dla dzieci można skutecznie stymulować ich zdolności umysłowe. Warto przy tym pamiętać o konieczności wspierania rozwoju dziecka w sposób całościowy. Nie można pomijać jego naturalnych potrzeb ruchowych, które również są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju mózgu, a także dobrego samopoczucia dziecka. Udział w zajęciach sportowych, tanecznych, a także grach i zabawach ruchowych wyostrza percepcję zmysłową, poprawia koncentrację oraz umiejętność rozumienia reguł. Co ważne, pomaga radzić sobie z coraz trudniejszymi wyzwaniami, kształtując determinację w  dochodzeniu do celów.

Możliwość komentowania Jakie zajęcia dla dzieci pomagają w stymulacji rozwoju intelektualnego? została wyłączona