prawo
Biznes i prawo

Czym zajmuje się profesjonalna kancelaria prawnicza

Funkcjonowanie w przestrzeni publicznej w obecnych czasach, bez względu na to czy się jest przedsiębiorcą czy przeciętnym obywatelem, wymaga poruszania się w gąszczu coraz bardziej skomplikowanych i w szybkim tempie zmieniających się przepisów. Trudno sobie to wyobrazić bez profesjonalnego wsparcia adwokata lub chociaż prawnika. W Olsztynie można liczyć na takie wsparcie.

Wsparcie prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej

                Prowadzenie przedsiębiorstwa lub zarządzanie działalnością gospodarczą należy do tych trudnych dziedzin w których na każdym kroku ocieramy się o trudne sytuacje w których pomoc prawnika jest nieodzowna. Problemy pojawiają się w relacjach z kontrahentami, konkurencją, biurokracją, zmieniającymi się wymogami prawa czy nawet odpowiedzialnością karną i administracyjną. Ogromnym problemem jest też kwestia wypłacalności i braku płynności finansowej.

Upadłość konsumencka.

                Własna działalność gospodarcza często prowadzi do braku możliwości regulowania zobowiązań, przy jednoczesnym braku zdolności kredytowej. W takiej sytuacji by uniknąć kolizji z prawem konieczne jest przeprowadzenie postępowania dotyczącego tzw. upadłości konsumenckiej. Skuteczne przeprowadzenie takiej procedury wymaga udziału prawnika, najlepiej posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego.  Adwokat z Olsztyna posiadający takie uprawnienia może wesprzeć ten proces, ale też pełnić funkcję syndyka, nadzorcy i zarządcy majątku.

Zatory płatnicze.

                Problemy finansowe przedsiębiorcy wynikają często z zatorów płatniczych po stronie nieuczciwych kontrahentów. Dla szybkiej i sprawnej reakcji w takiej dziedzinie niezbędne jest skorzystanie z pomocy prawnika. Samodzielne próby dochodzenia takich roszczeń są zwykle wielokrotnie dłuższe, często obarczone błędami i najczęściej mało skuteczne. Wsparcie adwokata i jego udział już na etapie dobrowolnego dochodzenia roszczeń z pewnością przyczyni się do sprawnego ściągnięcia roszczenia.

Biurokracja i zmieniające się prawo.

                Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca wykonuje pracę menagera, dyrektora często też księgowego, sprzedawcy czy sekretarki. Próbuje też podjąć nierówną walkę z biurokracją i urzędami. Udział sprawnego i doświadczonego prawnika w czynnościach przed urzędami wyrówna te szanse. Profesjonalista wie w jaki sposób, gdzie i z kim załatwić trudne kwestie prawne. Zna najnowsze zmiany przepisów prawa podatkowego, administracyjnego, karnego i branżowego charakterystycznego dla konkretnej działalności gospodarczej.

Odpowiedzialność karna i administracyjna.

                Każdy przedsiębiorca jest narażony na restrykcje ze strony organów administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości. Często w sposób niezamierzony, przez na przykład brak znajomości prawa dopuści się działania, które może być poczytane za delikt. Dla zapewnienia sobie pomocy w postępowaniu tego typu konieczne jest skorzystanie z pomocy adwokata. Każdy ma prawo do obrony, każdy z tego prawa powinien skorzystać i każdy dla skutecznej realizacji tego prawa powinien zatrudnić adwokata.

Pomoc dla klienta indywidualnego.

                W Olsztynie można liczyć także na wsparcie prawnika dla obywatela nie prowadzącego działalności gospodarczej. Doświadczony adwokat pomoże w każdej sprawie z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy czy prawa karnego. Prawnik Patryk Skwiot wskaże drogę do uzyskania odszkodowania, pokieruje procesem rozwodowym, ale też będzie reprezentował klienta w sprawie przeciwko nieuczciwemu pracodawcy.

                Wiele dziedzin prawa zawiera szereg trudnych przepisów, niuansów, kwestii skomplikowanych w interpretacji. Bez udziału prawnika trudno jest obracać się w gąszczu przepisów upadłościowych, związanych z prawem budowlanych, czy zamówień publicznych. W Olsztynie znajdziecie adwokata, który tymi kwestiami się zajmuje i wesprze was w każdej sprawie.

Możliwość komentowania Czym zajmuje się profesjonalna kancelaria prawnicza została wyłączona