OBRZĘDY BIERZMOWANIA

OBRZĘDY BIERZMOWANIA

Po Ewangelii następuje przedstawienie kandydatów.

 

Proboszcz:

Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii NSPJ w Boguszowicach.

Biskup:

Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Proboszcz:

Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup:

Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

 

Kandydaci:

Pragniemy, // aby Duch Święty, którego otrzymamy, // umocnił nas do mężnego

wyznawania wiary // i do postępowania według jej zasad //Amen.

 

Następuje homilia biskupa. Po homilii następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych .

Biskup:

A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci:

Wyrzekam się.

Biskup:

Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy; umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy:

Amen.

LITURGIA SAKRAMENTU

Wezwanie do modlitwy

Biskup:

Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje; odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

 

WŁOŻENIE RĄK

Biskup wyciąga ręce nad kandydatami i mówi.

Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy:

Amen.

 

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

Kandydaci podchodzą do biskupa razem ze swoimi świadkami bierzmowania. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata.

Biskup kreśli znak krzyża na czole kandydata mówiąc:
imię bierzmowania np. Wojciechu – Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowany:

Amen.

Biskup:

Pokój z tobą.

Bierzmowany:

I z duchem Twoim

 

Następuje modlitwa wiernych, po niej procesja z darami.

Do komunii podchodzimy w sposób indywidualny do rozdzielających biskupa, księży i nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Po błogosławieństwie podchodzimy do biskupa po krzyż i książkę w porządku jak podchodzi się do komunii. Biskup daje krzyż do ucałowania i wręcza go bierzmowanemu. Proboszcz wręcza książkę (lekturę duchową).

Ważne

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „ZGADZAM SIĘ”, aby niniejsza informacja nie pojawiała się, lub kliknij „POLITYKA COOKIES”, aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

POLITYKA COOKIES 

ZGADZAM SIĘ